Pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai “… jo ikvienam latvietim sava zeme ir svēta”.

Šī gada 17. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Līksnas pagasta kultūras namu ieskāva skaistākās dziesmas un atraktīvākās dejas – tajā norisinājās pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai “… jo ikvienam latvietim sava zeme ir svēta”.

Skanot Latvijas Republikas valsts himnai, ko izpildīja bērnu vokālais ansamblis “DoReMi”, tika atklāts svētku koncerts. Klātesošos koncerta viesus ar sirsnīgām uzrunām sveica Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālas administrācijas izpilddirektors Pēteris Dzalbe. Pasākumu vadītājas – vecmāmiņa Valentīna ar mazmeitu Anci svētku priekšvakarā aicināja visus doties kopīgā pastaigā pa Latvijas ceļiem visa gada garumā, ejot cauri četriem gadalaikiem.

Pasākuma svinīgo atmosfēru ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem radīja Līksnas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, bērnu vokālais ansamblis “DoReMi”, amatierteātris “Maskas”. Muzikālo svētku noskaņojumu pirms un pēc koncerta radīja koklētāja Gunta Ločmele.

Koncerta noslēgumā tika pasniegti Augšdaugavas novada domes atzinības un pateicības raksti, kurus pasniedza Augšdaugavas novada pašvaldības centrālas administrācijas izpilddirektors Pēteris Dzalbe. Atzinības rakstu saņēma Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Jānis Kolns, bet pateicības raksti tika pasniegti Līksnas pagasta pārvaldes lietvedības pārzinei Inārai Kevišai un Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas remontatslēdzniekam Aigaram Tenisam. Tika pasniegti arī Līksnas pagasta pārvaldes pateicības raksti vidējas paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” vadītājai Kristīnei Vasiļevskai, bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” bijušajai vadītājai Agnesei Orbidānei un Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas traktora vadītājam Jānim Velikam.

Pirms un pēc pasākuma ikviens pasākuma apmeklētājs varēja apskatīt Daces Teivānes tautisko jostu un prievīšu izstādi “No pūra lādes” un Skrindu dzimtas muzeja veidoto izstādi “Talku tradīcijas Augšdaugavas novadā”.

Paldies visiem amatiermākslas kolektīviem un pasākuma apmeklētājiem par mīlestības piepildīto mūsu Latvijas dzimšanas dienas vakaru Līksnas kultūras namā!