Informācija par COVID-19 sertifikātu

Līksnas pagasta bibliotēkā ir iespējams apskatīt  un izdrukāt savu Covid-19 sertifikātu.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

  1. Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lvnospiest pogu “Apskatīt savus sertifikātus”.
  2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
  3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt, saglabāt (datorā, viedierīcē) vai izdrukāt.

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē  www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros Augšdaugavas novadā Ilūkstē un  Špoģos.