Koku ciršanas publiskā apspriešana

Līksnas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par esošo  6(sešu) bērzu, 11(vienpadsmit) liepu  un 18 (astoņpadsmit) gobu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0027, Līksnas  ciema teritorijā pie bijušās Līksnas pamatskolas un Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 06.05.2021. līdz 28.05.2021. Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālruņa numurs, vai pēc pieraksta ierodoties personīgi Līksnas pagasta pārvaldē Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt kontaktpersonām – Pārvaldes vadītājai Birutai Ozoliņai, tālr.: 26590341 vai Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas priesterim Jānim Kolnam, tālr.: 29331054.

 

                          Lūgums iedzīvotājiem izvērtēt to, ka koki ir veci, ar lūztošiem zariem, satrunējuši.Vairāki koki atrodas tuvu bijušajai skolas ēkai, kuru zari bojā ēkas jumtu un koku saknes bojā ēkas pamatus. Daudzi koki aug tuvu baznīcas žogam, kur koku saknes bojā žoga pamatus, kā arī koku zari traucē elektrolīnijas vadiem un pastāv varbūtība, ka kokiem krītot, tiktu pārrauti elektrolīnijas vadi. Daži koki ir sašķiebušies un pastāv iespēja, ka koki vējā var nolūzt un radīt bīstamu situāciju.