Lekcija “Ciltskoks ….

Tavs ģimenes stāsts sākas ar tavu ciltskoku. Ar tās palīdzību ir iespējams daudz uzzināt par savas ģimenes vēsturi.

  1. februārī, plkst. 18.00 lekcijā būs iespēja iepazīties, uzzināt: kas ir ģenealoģija, kā veidot dzimtas koku, kādi izpētes materiāli pieejami (ģimenes arhīvā, interneta resursos, arhīvā), ar kādām grūtībām nākas saskarties arhīvu materiālu izpētes laikā, ieskicē uzvārdu veidošanās aspektus Latgalē.

Lekciju vadīs LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva Arhīva eksperte Indra Skrinda.