VAKANCE

Līksnas pagasta pārvalde aicina darbā Līksnas pagasta sieviešu vokālā ansambļa „Elēģija” vadītāju

 

Pamatpienākumi:

  organizēt un vadīt kolektīva darbu;
  rūpēties par kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un radošo izaugsmi;
  veikt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta grafika;
  plānot kolektīva  organizatorisko un māksliniecisko darbību;
  nodrošināt  augstvērtīgu  kolektīva  radošās darbības līmeni;
  izstrādāt  kolektīva  gada darba plānu, budžeta pieprasījumu un iesniegt tiešajam vadītājam noteiktajā termiņā;
  plānot un īstenot kolektīva radošo dzīvi  un koncertdarbību: nodrošināt kolektīva dalību  pagasta, novada svētkos, skatēs, konkursos, festivālos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos u.c., organizēt kolektīva pārstāvniecību  valsts un starptautiskajos pasākumos; sastādīt  un iestudēt koncertprogrammas;
  sagatavot, uzkrāt  un izplatīt informāciju  par kolektīva darbību;
  apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un sanāksmes.
  Pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība:
augstākā vai vidējā profesionālā izglītība (mūzikas jomā)
pastāvīga zināšanu papildināšana.

 

Nepieciešamā pieredze:

Vēlama darba pieredze amatiermākslas kolektīva vadīšanā.

 

Darba laiks: Mēģinājumi notiek vakaros

Darba līgums: Uz nenoteiktu laiku

Slodze: Nepilna (0,4 likme)

Alga: no 272 euro

 

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt elektroniski uz e-pastu parvalde@liksna.lv vai pa pastu pēc adreses: Līksnas pagasta pārvalde Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456  līdz 2023. gada  10. februārim. 

Tālrunis uzziņām- 26065446 Sintija Giptere, e-pasts sintija.giptere@liksna.lv