Zivju mazuļu ielaišana Koša ezerā

Ar mērķi  uzlabot Koša ezera ihtioloģisko stāvokli  5. augustā   Koša ezerā tika ielaisti 5000 zandartu zivju mazuļi. Pasākums norisinājās ar Valsts zivju fonda atbalstu zivju pavairošanas projekta ietvaros un pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1400, no kuriem 89% – 1246 euro tiek segti no Zivju fonda un 11% – 154 euro ir pašvaldības līdzfinansējums.

Zivju mazuļi  iegādāti akreditētā zivjaudzētavā.

2018.gadā tika izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Koša  ezeram, kuri noteica, kādas zivis un kādā daudzumā laist ezerā.

Zivju mazuļu ielaišanas procesā piedalījās arī Augšdaugavas novada domes Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā, Valsts vides dienesta zivju inspektors un PVD pārstāvis.